Izisho
Incazelo
Imvelaphi
Abagaleli

Galele Isisho
Isisho:
Incazelo:
Imvelaphi:
Igama Lakho: